Ogólnopolska konferencja naukowa:

XXII Forum Architektury Krajobrazu:

Trudne krajobrazy

10-12 października 2019 r.
Wrocław
Konferencji towarzyszą uroczyste obchody 10-lecia Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK)
O konferencji

O konferencji

XXII Forum Architektury Krajobrazu to cykliczna konferencja naukowa, której celem jest wymiana naukowych i praktycznych doświadczeń środowisk zajmujących się tematyką ochrony, planowania i gospodarowania krajobrazem, a także decydentów, przedstawicieli administracji publicznej, planistów i projektantów, których działania mają bezpośredni wpływ na krajobraz.

Gdzie

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
Plac Grunwaldzki 24 a,
50-363 Wrocław

Kiedy

czwartek - sobota
10-12 października 2019 r.

Organizator

Instytut Architektury Krajobrazu
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ul. Grunwaldzka 55
50-357 Wrocław

Współorganizacja

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK)

Jednostka wspierająca

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Organizacje wspierające

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK)

Patronat honorowy

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji – Prof. dr hab. inż. Bernard Kontny
Prezydent Miasta Wrocławia - Jacek Sutryk
Wojewoda Dolnośląski – Paweł Hreniak
Prezydent Miasta Wałbrzycha - Roman Szełemej

Patronat medialny

Miesięcznik
Zieleń Miejska

Partnerzy strategiczni

SIGNIFY (PHILIPS LIGHTING)
LBL VAP Philips

Sponsorzy

Vectorworks
Green Go sp. z o. o. Golińska
Firma Puczyński
GRANEX sp. z o.o.
Granit Naturalny

PROGRAM KONFERENCJI

Program XXII Forum Architektury Krajobrazu: TRUDNE KRAJOBRAZY
10-12 X 2019 r. Wrocław – Wałbrzych
Program do pobrania w formacie PDF
Program sesji terenowej do pobrania w formacie PDF
Mapa lokalizacyjna do pobrania w formacie PDF

I dzień Konferencji – 10 października 2019 r. (czwartek)

Rejestracja uczestników

hol Centrum Dydaktyczno-Naukowego UPWr, pl. Grunwaldzki 24a

Uroczyste przywitanie uczestników i otwarcie konferencji, wystąpienia zaproszonych gości

aula im. Jana Pawła II, Centrum Dydaktyczno-Naukowe UPWr

I SESJA PLENARNA, aula im. Jana Pawła II

Trudne krajobrazy

Moderator: dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. UPWr

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm

Kiedy krajobraz staje się trudny?

prof. dr hab. Jerzy Solon

Ekologiczno-krajobrazowe ujęcie „krajobrazów trudnych”

dr hab. Barbara Szulczewska, prof. SGGW,
dr Agata Cieszewska, dr Joanna Adamczyk,
dr inż. Renata Giedych

Krajobraz bez nadziei

prof. dr hab. inż. arch. Adam M. Szymski

Krajobraz zdeformowany. Kraina Pomorska: utracony raj czy wspólne dziedzictwo? (obraz mentalny ziemi pomorskiej)

Retrospekcja z instalacji Germination - dr inż. arch. Justyna Rubaszek

Przerwa kawowa

II SESJA PLENARNA, aula im. Jana Pawła II

Trudne krajobrazy

Moderator: dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. UPWr

dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK

Krajobraz chroniony a projektowanie. O udostępnianiu, narracji, interpretacji i trudnych decyzjach

dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. UAP

Ocena i wykorzystanie potencjału przestrzeni w procesie odzyskiwania miejskich terenów przemysłowych

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński

Małe miasta – wielki problem architektury krajobrazu

prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński

10 lat Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu SPAK i co dalej?

DYSKUSJA: … i co dalej z architekturą krajobrazu w Polsce?

Optymalizacja w projektowaniu w zakresie architektury krajobrazu w Vectorworks

dr inż. arch. Magdalena Gruna

Przerwa obiadowa

I SESJA PANELOWA

sala I C, Centrum Dydaktyczno-Naukowe UPWr

Aspekty społeczne i estetyczne w trudnym krajobrazie

Moderatorzy: dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis, dr hab. inż. Małgorzata Milecka, prof. UPL

dr hab. Beata J. Gawryszewska, mgr Maciej Łepkowski

Postśrodowiskowa estetyka w kształtowaniu nieformalnych terenów zieleni Warszawy

dr inż. arch. Justyna Rubaszek, dr Elżbieta Szopińska

Kiedy krajobraz staje się źródłem sporów – studium Parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu

dr hab. Rafał Zapłata, prof. UKSW, dr hab. Krzysztof Stereńczak

Puszcza Białowieska jako Palimpsest Białowieski. O krajobrazie konfliktowym i nie tylko …

dr inż. arch. Magdalena Zienowicz, dr inż. Ewa Podhajska

Mediacyjna i partycypacyjna rola światła w rozwiązywaniu problemów społecznych i krajobrazowych w obszarach miejskich

Wystąpienie sponsora

Przerwa kawowa

Wystąpienie sponsora

dr inż. Ewa Podhajska, dr inż. Magdalena Zienowicz

Zanieczyszczenie światłem – ciemna strona światła w krajobrazie (aspekty wizualne, estetyczne)

mgr inż. arch. Szymon Mieszkowski

Wykorzystanie modelowania agentowego w rewitalizacji wielkich osiedli mieszkaniowych

mgr inż. arch. kraj. Kamil Rawski

Dostępność krajobrazu – czy każdy może korzystać z obiektów architektury krajobrazu?

dr inż. arch. Jacek Burdziński

Parking samochodowy – trudny komponent krajobrazu miejskiego

DYSKUSJA

II SESJA PANELOWA

sala II C, Centrum Dydaktyczno-Naukowe UPWr

Zielona i błękitna infrastruktura w kształtowaniu trudnych krajobrazów

Moderatorzy: dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. UPWr, dr hab. inż. Piotr Urbański

dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer, prof. PWr

EXPO Horticultural 2019 w Pekinie – szanse i zagrożenia dla krajobrazu

dr hab. inż. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. UPWr, dr inż. Anna Podolska, dr inż. Janusz Gubański

Potencjał przestrzeni wiejskiej we wzmacnianiu systemu zielonej infrastruktury WROF

dr Agnieszka Kępkowicz, dr hab. Halina Lipińska

Zielono-błękitna infrastruktura a sanacja krajobrazu

dr Elżbieta Szopińska, dr inż. arch. Justyna Rubaszek

Trudny krajobraz ulicy - wyzwanie dla planisty i projektanta

Wystąpienie sponsora

Przerwa kawowa

Wystąpienie sponsora

mgr inż. arch. kraj. Joanna Dobrzańska, dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. UPWr

Rozwiązania z zakresu zielonej infrastruktury stosowane w klimacie pustynnym: studium przypadku miasta Tucson, Arizona USA

dr inż. arch. Jacek Burdziński, dr inż. Janusz Gubański

Intensywne przeobrażenia miejskich krajobrazów nadrzecznych na przykładzie Wrocławia

dr inż. arch. Aleksandra Gierko

Możliwości wykorzystania błękitnej infrastruktury w rekultywacji terenów poprzemysłowych na przykładzie Wrocławia

dr Alicja Bieske-Matejak, mgr Michał Czerwiński

Zaniedbane czy zrównoważone? Proekologiczne zagospodarowanie małych rzek w miastach

dr inż. Piotr Krajewski

Zmiany krajobrazu w obrębie parków krajobrazowych Dolnego Śląska w latach 2006-2018

DYSKUSJA

Pokaz iluminacji NOCtoury w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Bankiet w Café Flora w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

II dzień Konferencji – 11 października 2019 r. (piątek)

III SESJA PANELOWA

sala I C, Centrum Dydaktyczno-Naukowe UPWr

Aspekty przyrodnicze w trudnych krajobrazach

Moderatorzy: prof. dr hab. Beata Raszka, dr hab. inż. Beata Gawryszewska

dr Marcin Sobota, prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński

Audyt krajobrazowy – co dalej?

dr inż. Renata Giedych

Cichy zabójca krajobrazu

mgr inż. Ewa Bobrowska, dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak

Oceny krajobrazowe w polskim i niemieckim systemie ocen oddziaływania na środowisko

dr hab. inż. Małgorzata Milecka, prof. nadzw.

Problemy rewaloryzacji historycznych krajobrazów w kontekście przepisów ochrony przyrody

dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak

Edukacja ekologiczna na obszarach chronionych – studium przypadku wybranych zagranicznych szlaków turystycznych

mgr inż. arch. kraj. Joanna Dobrzańska, dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. UPWr, dr inż. Monika Ziemiańska

Trudne krajobrazy i dendrochronologia – o czym mogą nam powiedzieć drzewa?

dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. UPWr, dr hab. Eliza Kalbarczyk, prof. UAM, dr Oleksandra Leshchenko

Susza atmosferyczna na terenie Polski w roku 2018 – zmienność nasilenia i rozkład przestrzenny

dr inż. Joanna Dudek-Klimiuk

Zapomniane miejsca – ewangelickie cmentarze mazowieckich parków krajobrazowych

DYSKUSJA

Przerwa kawowa

IV SESJA PANELOWA

sala II C, Centrum Dydaktyczno-Naukowe UPWr

Trudne krajobrazy miejskie

Moderatorzy: dr hab. inż. Tomasz Malczyk, dr inż. arch. Maciej Kłopotowski

dr inż. arch. Eliza Sochacka-Sutkowska

Analiza oddziaływania inwestycji publicznych na proces rewitalizacji śródmieścia w Szczecinie

dr inż. arch. Marta Skiba, prof. UZ

FCM - metoda wspomagająca podejmowanie decyzji przestrzennych

dr inż. arch. Wojciech Skórzewski

Planistyczne narzędzia kształtowania i ochrony krajobrazu miejskiego

dr inż. arch. Anna Bazan-Krzywoszańska

Krajobraz Zielonej Góry – lokalne zjawiska i procesy

dr inż. arch. Ewa Netczuk-Pol

Zmiany w krajobrazie małego miasta Lubelszczyzny na przykładzie zabudowy mieszkaniowej o konstrukcji drewnianej

dr inż. arch. Zuzanna Napieralska

Spontaniczne przekształcenia polskich zespołów mieszkaniowych z lat 70. i 80. XX w. na przykładzie Wrocławia, Szczecina i Katowic

dr inż. arch. Klara Czyńska

Zastosowanie metody VIS do analizy krajobrazu Gdańska

dr inż. arch. Paweł Rubinowicz

Ochrona panoram nadrzecznych Gdańska z zastosowaniem metody VPS

DYSKUSJA

Przerwa kawowa

SESJA TERENOWA Trudne krajobrazy Wrocławia

Moderatorzy: dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer, prof. PWr, dr inż. arch. Justyna Rubaszek

Przerwa obiadowa

V SESJA PANELOWA

sala I C, Centrum Dydaktyczno-Naukowe UPWr

Trudne krajobrazy poprzemysłowe, powojskowe

Moderatorzy: prof. dr hab. Marek W. Lorenc, dr inż. Renata Giedych

dr Łukasz Gawor, dr hab. inż. Marek Marcisz, prof. dr hab. Marek W. Lorenc

Pogórnicze krajobrazy Górnego Śląska

dr hab. inż. arch. Maciej Borsa, prof. WST

Krajobraz w procesie rewitalizacji – wałbrzyski projekt pilotażowy

dr hab. Hubert Romanowski, prof. ZUT, mgr Jarosław Piesik

Zdegradowana wieża węglowa w Szczecinie

mgr inż. arch. Izabela Piklikiewicz-Kęsicka

Dynamicznie rozwijający się krajobraz miasta Poznań w obliczu przetrwania i zachowania obiektu fortecznego Fortu III Graf Kirchbach

dr inż. Łukasz Pardela, dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk, dr hab. inż. Adam Bogacz, prof. UPWr, dr inż. Dorota Kasowska

Zabytkowe zielone dachy wrocławskich fortyfikacji (XIX/XX w.)

dr inż. Dorota Sikora

Adaptacja terenów powojskowych – na przykładzie Parku Stefana Żeromskiego w Warszawie

DYSKUSJA

VI SESJA PANELOWA

sala II C, Centrum Dydaktyczno-Naukowe UPWr

Trudne krajobrazy wiejskie

Moderatorzy: prof. dr hab. inż. Krzysztof Młynarczyk, dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka

dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka

Problematyczne zarządzanie przestrzenią – trudne krajobrazy?

dr inż. arch. Joanna Kołata, dr inż. arch. Piotr Zierke

Architektoniczne i urbanistyczne uwarunkowania spójności przestrzennej na terenach podmiejskich

dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka

Krajobraz wsi popegeerowskich Pomorza Zachodniego

dr inż. arch. Marek Piróg

Obraz uzdrowiska Szczawno-Zdrój

dr inż. arch. kraj. Maciej Żołnierczuk

Ruralistyczna tożsamość Wilanowa – szanse i zagrożenia

mgr inż. arch. Agnieszka Kasińska-Andruszkiewicz

Brak przestrzeni społecznych i kontynuacji założeń urbanistycznych wsi Skórzewo, jako wynik eksurbanizacji Poznania

mgr Maria Młodzianowska-Synowiec

Jakuszyce. Trudny krajobraz czy trudności w kształtowaniu krajobrazu?

DYSKUSJA

SESJA PODSUMOWUJĄCA

sala I C, Centrum Dydaktyczno-Naukowe UPWr

DYSKUSJA: Trudne krajobrazy – znaczenie pojęcia, przyczyny powstawania, metody zarządzania – rola architekta krajobrazu

Moderatorzy: Prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. UPWr

Uroczyste zamknięcie obrad konferencji

Spotkanie – Minibrowar Spiż, Rynek–Ratusz 2, Wrocław

III dzień Konferencji – 12 października 2019 r. (sobota)

SESJA TERENOWA Trudne krajobrazy Wałbrzycha

Wyjazd z Wrocławia (parking przy Centrum Dydaktyczno-Naukowym UPWr) / Przyjazd do Wałbrzycha (Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu)

dr inż. arch. Magdalena Swaryczewska, prof. WST w Katowicach

Metoda analiz krajobrazowych na przykładzie Kotliny Wałbrzyskiej

mgr inż. arch. Robert Szymala, Urbanista Miejski , Zastępca Kierownika Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego

„Trudny krajobraz” jako potencjał w procesie rewitalizacji na przykładzie koncepcji przestrzennych podobszarów rewitalizacji w Wałbrzychu

PRZERWA KAWOWA

Zwiedzanie Starej Kopalni – Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu

Przejazd do Dzielnicy Nowe Miasto

Zwiedzanie Dzielnicy Nowe Miasto w tym stadionu

Przejazd lub przejście do schroniska Harcówka

Oglądanie panoramy Wałbrzycha i obiad w schronisku Harcówka

Wyjazd z Wałbrzycha / Przyjazd do Wrocławia (parking w pobliżu Dworca Głównego i parking przy Centrum Dydaktyczno-Naukowym UPWr)

Tematyka

Temat XXII Forum Architektury Krajobrazu poświęcony jest trudnym krajobrazom, czyli takim, w których zachodzą złożone, problematyczne zjawiska i procesy przestrzenne, społeczne, przyrodnicze lub ekonomiczne. Trudne krajobrazy znajdujemy zarówno na obszarach miejskich, wiejskich, poprzemysłowych, jak i przyrodniczych. Trudne krajobrazy powstają między innymi w wyniku niewłaściwych decyzji z zakresu gospodarowania przestrzenią, np. decyzji środowiskowych związanych z realizacją inwestycji, w wyniku niskiej świadomości decydentów lub użytkowników krajobrazu, błędów projektantów, a także braku odpowiednich narzędzi służących planowaniu i gospodarowaniu krajobrazem. Trudne krajobrazy mogą podlegać rozbieżnym lub spolaryzowanym ocenom, a same metody postępowania zapobiegające negatywnym zjawiskom mogą być dyskusyjne lub nieskuteczne. Zauważa się potrzebę opracowania spójnej polityki krajobrazowej, gdyż jej brak skutkować będzie degradacją i nieodwracalnymi zmianami w krajobrazie. W dyskusji naukowej poruszone zostaną także tematy odpowiedniego projektowania oraz innowacyjnych rozwiązań, które mogą być stosowane w projektowaniu krajobrazów w celu minimalizowania zagrożeń i przeciwdziałania procesom szeroko pojętej degradacji.

W ramach tegorocznej konferencji zaplanowano dyskusję w obrębie czterech głównych grup tematycznych:

 • krajobrazy MIEJSKIE dynamicznie rozwijające się
 • krajobrazy WIEJSKIE przekształcane i zagrożone utratą tożsamości
 • krajobrazy POPRZEMYSŁOWE, niewykorzystane, opuszczone
 • krajobrazy PRZYRODNICZE narażone na degradację

Każdy z powyższych krajobrazów można analizować jako:

 • KRAJOBRAZ PODDANY DEFORMACJI, przeskalowany, podzielony
 • KRAJOBRAZ POZBAWIONY TOŻSAMOŚCI, opuszczony, zapomniany
 • KRAJOBRAZ KONFLIKTOWY, generujący spory i sprzeczne opinie

a przy tym odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Jakie są przyczyny powstawania trudnych krajobrazów?
 • Jakie zjawiska i procesy wiążą się z trudnymi krajobrazami?
 • Czy mówimy o zjawiskach i procesach lokalnych, czy też natury globalnej?
 • Jakie narzędzia (metody, standardy, przepisy) są niezbędne dla rozwiązywania i zapobiegania problemom trudnych krajobrazów?
 • Jak zarządzać trudnymi krajobrazami?
 • Czy odpowiednia polityka krajobrazowa może pomóc trudnym krajobrazom?

Zaproszenie kierujemy do naukowców i praktyków: architektów krajobrazu, architektów, urbanistów, planistów przestrzennych, ekologów, sozologów, inżynierów środowiska, a także przedstawicieli administracji publicznej, którym bliska jest tematyka krajobrazu i których działania mają wymierny wpływ na krajobraz.

Speaker 1
Speaker 2
Speaker 1
Speaker 2
Speaker 1
Speaker 2
Speaker 3
Speaker 4
Speaker 5
Speaker 6
Speaker 4
Speaker 5
Speaker 6

KOMITETY KONFERENCJI

 • Przewodnicząca: dr hab. inż. arch. Irena NIEDŹWIECKA-FILIPIAK, prof. UPWr

  prof. dr hab. inż. arch. Aleksander BÖHM
  prof. dr hab. inż. Andrzej DRABIŃSKI
  dr hab. inż. arch. Alina DRAPELLA-HERMANSDORFER, prof. PWr
  dr hab. inż. Beata GAWRYSZEWSKA
  dr inż. Renata GIEDYCH
  dr hab. inż. Robert KALBARCZYK, prof. UPWr
  dr inż. arch. Maciej KŁOPOTOWSKI
  prof. dr hab. inż. arch. Wojciech KOSIŃSKI
  dr hab. inż. Leszek KSIĄŻEK, prof. UR
  dr hab. inż. arch. Aleksandra LIS
  prof. dr hab. Marek LORENC
  dr hab. inż. Tomasz MALCZYK
  dr hab. inż. Małgorzata MILECKA, prof. UPL
  prof. dr hab. inż. Krzysztof MŁYNARCZYK
  dr hab. inż. arch. Zbigniew MYCZKOWSKI, prof. PK
  dr hab. inż. arch. Piotr PATOCZKA, prof. UR
  prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta PRZESMYCKA
  dr hab. inż. arch. Elżbieta RASZEJA, prof. UAP
  prof. dr hab. Beata RASZKA
  dr inż. arch. Magdalena RZESZOTARSKA-PAŁKA
  prof. dr hab. Jerzy SOLON
  dr hab. inż. Szymon SZEWRAŃSKI, prof. UPWr
  dr hab. Barbara SZULCZEWSKA, prof. SGGW
  prof. dr hab. inż. arch. Adam SZYMSKI
  dr hab. inż. Piotr URBAŃSKI
  dr inż. arch. Michał URUSZCZAK
  dr hab. inż. arch. Agata ZACHARIASZ, prof. PK
  dr Maciej ZATHEY

 • dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. UPWr – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji
  dr hab. inż. arch. Irena NIEDŹWIECKA-FILIPIAK, prof. UPWr - Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji
  dr inż. arch. Justyna RUBASZEK – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji

  dr inż. Kamila ADAMCZYK-MUCHA
  dr inż. arch. Anna BOCHEŃSKA-SKAŁECKA
  dr inż. arch. Renata GUBAŃSKA
  dr inż. Janusz GUBAŃSKI
  mgr inż. Artur MAJCHRZAK
  dr inż. arch. Jerzy POTYRAŁA
  dr inż. Ewa PODHAJSKA
  dr inż. Anna PODOLSKA
  dr inż. Marcin SOBOTA
  dr inż. Katarzyna TOKARCZYK-DOROCIAK
  dr inż. arch. Magdalena ZIENOWICZ

PUBLIKACJE

Autorzy referatów będą mieli możliwość opublikowania artykułów w następujących czasopismach:

 • Horticulture & Landscape Architecture,
 • Architektura Krajobrazu / Landscape Architecture,
 • Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych Oddział PAN w Lublinie,
 • Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU).

Do publikacji przyjmowane będą artykuły po pozytywnych recenzjach.

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń referatów konferencyjnych został przedłużony do 2 września 2019 r.
Streszczenia prosimy wysyłać na adres mailowy: 22forum@upwr.edu.pl

SZABLON STRESZCZENIA - do pobrania w formacie docx

Centrum
Dydaktyczno-Naukowe

Aula Jana Pawła II

sale IC i IIC

Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu

Baza noclegowa uczelni

oferta ważna do momentu wyczerpania miejsc

Hotel 3

Dom Studencki Labirynt
13 miejsc

ul. Sopocka 23, 50-344 Wrocław

Hotel 3

Dom Studencki Raj
29 miejsc

ul. Pautscha 5/7, 51-642 Wrocław

Opłaty konferencyjne

do 14.06.2019 r.
600 zł

Członkowie SPAK i SAK 10% zniżki

od 15.06.2019 r. do 12.07.2019 r.
650 zł

Członkowie SPAK i SAK 10% zniżki

od 13.07.2019 r. do 10.10.2019 r.
700 zł

Członkowie SPAK i SAK 10% zniżki

Konferencja zwolniona jest z podatku Vat.

Opłatę konferencyjną prosimy przekazywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:
PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
z dopiskiem: Symbol projektu TETA D120/009/19

Opłata za udział w konferencji obejmuje wyżywienie w trakcie trwania obrad, uroczystą kolację oraz seminaria terenowe: Trudne krajobrazy Wrocławia i Trudne krajobrazy Wałbrzycha.
Opłata nie obejmuje: noclegu, publikacji oraz spotkania w minibrowarze Spiż.

Kontakt

Adres

ul. Grunwaldzka 55,
50-357 Wrocław