Ogólnopolska konferencja naukowa:

XXII Forum Architektury Krajobrazu:

Trudne krajobrazy

10-12 października 2019 r.
Wrocław
Konferencji towarzyszą uroczyste obchody 10-lecia Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK)
O konferencji
Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń referatów konferencyjnych
został przedłużony do 2 września 2019 r.

Streszczenia prosimy wysyłać na adres: 22forum@upwr.edu.pl

O konferencji

XXII Forum Architektury Krajobrazu to cykliczna konferencja naukowa, której celem jest wymiana naukowych i praktycznych doświadczeń środowisk zajmujących się tematyką ochrony, planowania i gospodarowania krajobrazem, a także decydentów, przedstawicieli administracji publicznej, planistów i projektantów, których działania mają bezpośredni wpływ na krajobraz.

Gdzie

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
Plac Grunwaldzki 24 a,
50-363 Wrocław

Kiedy

czwartek - sobota
10-12 października 2019 r.

Organizator

Instytut Architektury Krajobrazu
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ul. Grunwaldzka 55
50-357 Wrocław

Współorganizacja

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK)

Jednostka wspierająca

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Organizacje wspierające

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK)

Patronat honorowy

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji – Prof. dr hab. inż. Bernard Kontny
Prezydent Miasta Wrocławia - Jacek Sutryk
Wojewoda Dolnośląski – Paweł Hreniak
Prezydent Miasta Wałbrzycha - Roman Szełemej

Patronat medialny

Miesięcznik
Zieleń Miejska

Partner strategiczny

Philips (SIGNIFY)
LBL

Tematyka

Temat XXII Forum Architektury Krajobrazu poświęcony jest trudnym krajobrazom, czyli takim, w których zachodzą złożone, problematyczne zjawiska i procesy przestrzenne, społeczne, przyrodnicze lub ekonomiczne. Trudne krajobrazy znajdujemy zarówno na obszarach miejskich, wiejskich, poprzemysłowych, jak i przyrodniczych. Trudne krajobrazy powstają między innymi w wyniku niewłaściwych decyzji z zakresu gospodarowania przestrzenią, np. decyzji środowiskowych związanych z realizacją inwestycji, w wyniku niskiej świadomości decydentów lub użytkowników krajobrazu, błędów projektantów, a także braku odpowiednich narzędzi służących planowaniu i gospodarowaniu krajobrazem. Trudne krajobrazy mogą podlegać rozbieżnym lub spolaryzowanym ocenom, a same metody postępowania zapobiegające negatywnym zjawiskom mogą być dyskusyjne lub nieskuteczne. Zauważa się potrzebę opracowania spójnej polityki krajobrazowej, gdyż jej brak skutkować będzie degradacją i nieodwracalnymi zmianami w krajobrazie. W dyskusji naukowej poruszone zostaną także tematy odpowiedniego projektowania oraz innowacyjnych rozwiązań, które mogą być stosowane w projektowaniu krajobrazów w celu minimalizowania zagrożeń i przeciwdziałania procesom szeroko pojętej degradacji.

W ramach tegorocznej konferencji zaplanowano dyskusję w obrębie czterech głównych grup tematycznych:

 • krajobrazy MIEJSKIE dynamicznie rozwijające się
 • krajobrazy WIEJSKIE przekształcane i zagrożone utratą tożsamości
 • krajobrazy POPRZEMYSŁOWE, niewykorzystane, opuszczone
 • krajobrazy PRZYRODNICZE narażone na degradację

Każdy z powyższych krajobrazów można analizować jako:

 • KRAJOBRAZ PODDANY DEFORMACJI, przeskalowany, podzielony
 • KRAJOBRAZ POZBAWIONY TOŻSAMOŚCI, opuszczony, zapomniany
 • KRAJOBRAZ KONFLIKTOWY, generujący spory i sprzeczne opinie

a przy tym odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Jakie są przyczyny powstawania trudnych krajobrazów?
 • Jakie zjawiska i procesy wiążą się z trudnymi krajobrazami?
 • Czy mówimy o zjawiskach i procesach lokalnych, czy też natury globalnej?
 • Jakie narzędzia (metody, standardy, przepisy) są niezbędne dla rozwiązywania i zapobiegania problemom trudnych krajobrazów?
 • Jak zarządzać trudnymi krajobrazami?
 • Czy odpowiednia polityka krajobrazowa może pomóc trudnym krajobrazom?

Zaproszenie kierujemy do naukowców i praktyków: architektów krajobrazu, architektów, urbanistów, planistów przestrzennych, ekologów, sozologów, inżynierów środowiska, a także przedstawicieli administracji publicznej, którym bliska jest tematyka krajobrazu i których działania mają wymierny wpływ na krajobraz.

Speaker 1
Speaker 2
Speaker 1
Speaker 2
Speaker 1
Speaker 2
Speaker 3
Speaker 4
Speaker 5
Speaker 6
Speaker 4
Speaker 5
Speaker 6

KOMITETY KONFERENCJI

 • Przewodnicząca: dr hab. inż. arch. Irena NIEDŹWIECKA-FILIPIAK, prof. UPWr.

  prof. dr hab. inż. arch. Aleksander BÖHM
  prof. dr hab. inż. Andrzej DRABIŃSKI
  dr hab. inż. arch. Alina DRAPELLA-HERMANSDORFER, prof. PWr.
  dr hab. inż. Beata GAWRYSZEWSKA
  dr inż. Renata GIEDYCH
  dr hab. inż. Bartosz JAWECKI
  dr hab. inż. Robert KALBARCZYK, prof. UPWr.
  dr inż. arch. Maciej KŁOPOTOWSKI
  prof. dr hab. inż. arch. Wojciech KOSIŃSKI
  dr hab. inż. Leszek KSIĄŻEK, prof. UR
  dr hab. inż. arch. Aleksandra LIS
  prof. dr hab. Marek LORENC
  dr hab. inż. Tomasz MALCZYK
  dr hab. inż. Małgorzata MILECKA, prof. UPL
  prof. dr hab. inż. Krzysztof MŁYNARCZYK
  dr hab. inż. arch. Zbigniew MYCZKOWSKI, prof. PK
  dr hab. inż. arch. Piotr PATOCZKA, prof. UR
  prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta PRZESMYCKA
  dr hab. inż. arch. Elżbieta RASZEJA, prof. UAP
  prof. dr hab. Beata RASZKA
  dr inż. arch. Magdalena RZESZOTARSKA-PAŁKA
  prof. dr hab. Jerzy SOLON
  dr hab. inż. Szymon SZEWRAŃSKI, prof. UPWr.
  dr hab. Barbara SZULCZEWSKA, prof. SGGW
  prof. dr hab. inż. arch. Adam SZYMSKI
  dr hab. inż. Piotr URBAŃSKI, prof. UPP
  dr inż. arch. Michał URUSZCZAK
  dr hab. inż. arch. Agata ZACHARIASZ, prof. PK
  dr inż. arch. Maciej ZATHEY

 • dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. UPWr. – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji
  dr hab. inż. arch. Irena NIEDŹWIECKA-FILIPIAK, prof. UPWr. - Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji
  dr inż. arch. Justyna RUBASZEK – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji

  dr inż. Kamila ADAMCZYK-MUCHA
  dr inż. arch. Anna BOCHEŃSKA-SKAŁECKA
  dr inż. arch. Renata GUBAŃSKA
  dr inż. Janusz GUBAŃSKI
  mgr inż. Artur MAJCHRZAK
  dr inż. Łukasz PARDELA
  dr inż. arch. Jerzy POTYRAŁA
  dr inż. Ewa PODHAJSKA
  dr inż. Anna PODOLSKA
  dr inż. Marcin SOBOTA
  dr inż. Katarzyna TOKARCZYK-DOROCIAK
  dr inż. arch. Magdalena ZIENOWICZ

KOMUNIKATY

PUBLIKACJE

Autorzy referatów będą mieli możliwość opublikowania artykułów w następujących czasopismach:

 • Horticulture & Landscape Architecture,
 • Architektura Krajobrazu / Landscape Architecture,
 • Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych Oddział PAN w Lublinie,
 • Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU).

Do publikacji przyjmowane będą artykuły po pozytywnych recenzjach.

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń referatów konferencyjnych został przedłużony do 2 września 2019 r.
Streszczenia prosimy wysyłać na adres mailowy: 22forum@upwr.edu.pl

SZABLON STRESZCZENIA - do pobrania w formacie docx

Miejsce Konferencji

Centrum
Dydaktyczno-Naukowe

Aula Jana Pawła II

Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu

Hotele

specjalne zniżki dla uczestników konferencji

Hotel im. Jana Pawła II

1.5 km od miejsca konferencji

Hotel HP Park Plaza

2.5 km od miejsca konferencji

Hotele Campanile

Dla gości konferencji rezerwacja 10 pokoi w każdym z hoteli
(5 pokoi dwuosobowych DBL z łóżkiem małżeńskim oraz 5 pokoi dwuosobowych TWIN z oddzielnymi łóżkami)

Wszystkie rezerwacje w preferencyjnej stawce wymagają pełnej przedpłaty w terminie do 3 dni od dokonania rezerwacji. Rezerwacje bez możliwości anulacji oraz zmian, w przypadku anulacji lub modyfikacji ze strony zamawiającego hotel ma prawo obciążyć gościa pełnym kosztem rezerwacji. Pula gwarantowana do 15.07.2019, po tym terminie niewykorzystane pokoje wracają do dyspozycji hotelu a rezerwacja na hasło jest możliwa w ramach dostępności hotelu. W przypadku wykorzystania całej puli pokoi możliwość dokonywania rezerwacji w preferencyjnych stawkach w ramach dostępności hotelu.

Campanile
Wrocław Stare Miasto

3.2 km od miejsca konferencji

Ceny za pokój ze śniadaniem oraz VAT:
dla 1 osoby : 205 PLN/doba,
dla 2 osób: 230 PLN/doba.
Parking: 40 PLN doba/auto osobowe.

Hotel 2

Campanile
Wrocław Centrum

3.4 km od miejsca konferencji

Ceny za pokój ze śniadaniem oraz VAT:
dla 1 osoby : 205 PLN/doba,
dla 2 osób: 230 PLN/doba.
Parking: 40 PLN doba/auto osobowe.

Hotel 3

Premiere Classe Wrocław Centrum

3.5 km od miejsca konferencji

Ceny za pokój ze śniadaniem oraz VAT:
dla 1 osoby : 145 PLN/doba,
dla 2 osób: 165 PLN/doba.
Parking: 40 PLN doba/auto osobowe.

Baza noclegowa uczelni

oferta ważna do momentu wyczerpania miejsc

Hotel 3

Dom Studencki Labirynt
13 miejsc

0.6 km od miejsca konferencji

Hotel 3

Dom Studencki Raj
29 miejsc

3.3 km od miejsca konferencji

Opłaty konferencyjne

do 14.06.2019 r.
600 zł

Członkowie SPAK i SAK 10% zniżki

od 15.06.2019 r. do 12.07.2019 r.
650 zł

Członkowie SPAK i SAK 10% zniżki

od 13.07.2019 r. do 10.10.2019 r.
700 zł

Członkowie SPAK i SAK 10% zniżki

Konferencja zwolniona jest z podatku Vat.

Opłatę konferencyjną prosimy przekazywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:
PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
z dopiskiem: Symbol projektu TETA D120/009/19

Opłata za udział w konferencji obejmuje wyżywienie w trakcie trwania obrad, uroczystą kolację oraz seminaria terenowe: Trudne krajobrazy Wrocławia i Trudne krajobrazy Wałbrzycha.
Opłata nie obejmuje: noclegu oraz publikacji.

Kontakt

Adres

ul. Grunwaldzka 55,
50-357 Wrocław